• مانیتورینگ سموم سازمان نباتات

   آفت کشهای نباتی یکی از حساسترین کالاهای مورد نیاز در بخش کشاورزی می باشند که تأثیر به سزای آن در چرخه های زیست محیطی و حیات و بهداشت انسانی ، و نیز نگهداشت و سلامت محصولات کشاورزی ضرورت کنترل مصرف ، موجودی و گردش این کالا را اجتناب ناپذیر می نماید .

   متاسفانه در شرایط موجود سموم کشاورزی به صورت بی رویه توزیع و مصرف می گردد .
   سالانه منابع قابل ملاحظه ای از سرمایه های کشور در ارتباط با این کالا هزینه می شود و در صورت مصرف نابجا علاوه بر از بین رفتن محصولات کشاوزی چه بسا سلامت جامعه دچار مخاطرات جبران ناپذیر می گردد .
   سازمان حفظ نباتات کشور در راستای ماموریت های سازمانی خویش به منظور ساماندهی واردات ، تولید ، توزیع و مصرف آفت کش های نباتی طرح مطالعه ، طراحی ، ساخت و استقرار سامانه مونیتورینگ آفت کشهای نباتی را در دستور کار خویش قرار داد .
   اولین و اساسی ترین هدف این طرح عبارت بود از :
   "ایجاد یک پایگاه داده که کلیه اطلاعات مربوط به آفت کش های نباتی رابه هنگام نگهداری نماید."
   علاوه بر هدف کلی فوق با اجرای موفق این طرح اهداف زیر نیز محقق گردید :


   • با اطلاع از وضعیت مصرف ، از مصرف بی رویه و همچنین مصارف غیر صحیح سم جلو گیری نموده و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در راستای آسیب شناسی این مسأله چاره اندیشی گردد .
   • از درخواستهای بی رویه و بدون برنامه برای واردات سم جلوگیری می گردد .
   • متناسب با نیاز کشور ، برنامه ریزی و صدور مجوز برای تولید سم انجام میشود .
   • با کنترل فرآیند توزیع سم ، بشکل ریشه ای از توزیع سموم غیر مجاز و معیوب و یا قاچاق سم جلوگیری می گردد .
   • ضرورت ثبت اطلاعات عرضه سم در سطح کشور کلیه ذینفعان این سامانه را در راستای برنامه ریزی و مدیریت هر چه بهتر روندهای خویش رهنمود می سازد .

   قابلیت ها و امکانات
   مهمترین ویژگی این سامانه بهره گیری از فناوری ساخت در بستر اینترنت می باشد تا بدینوسیله به توان اطلاعات مورد نیاز را در سطح کشور وبصورت لحظه ای در پایگاه داده متمرکز نگهداری شود .
   باتوجه به تنوع کاربران این سامانه که از سطح مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور تا فروشگاه های سم در سطح کشور گسترده می باشد ، جامعیت و سهولت کاربری ویژگی اساسی دیگر این سامانه می باشد .
   علاوه بر دو ویژگی اساسی فوق ،دراین طرح سازمان حفظ نباتات کشور برای سامانه اطلاعاتی مورد نیاز ویژگیهای زیر را نیز تبیین نمود که توسط شرکت الگوریتم پویا در سیستم سامانه مانیتورینگ آفت کشهای نباتی اجرایی گردید :
   • این سامانه با قابلیت اجرا در بستر اینترنت یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز ایجاد می نماید .
   • در این پایگاه داده متمرکز ، اطلاعات به هنگام شده از واردات ، تولید ، توزیع و مصرف سم ثبت و نگهداری میشود .
   • این سامانه میتواند آماری دقیق از موجودی و مصرف سم در هر کجای کشور بشکل تجمیعی و یا ریز ارائه نماید .
   • اطلاعات صدور مجوز واردات سم و مواد تکنیکال و نیز ترخیص آن را ثبت و کنترل نماید .
   • اطلاعات تولید سم در داخل را ثبت و کنترل نماید .
   • اطلاعات نسخ گیاه پزشکی صادر شده در هر کجای کشور را ثبت و نگهداری و مصرف را بر اساس آن کنترل نماید.
   • آمار عرضه سم توسط بیش از 3000 فروشگاه سم در سطح کشور را ثبت ، نگهداری و کنترل نماید .
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws